koszonto

Hirdetmény bírósági ülnökválasztásról PDF Nyomtat Email

Hirdetmény bírósági ülnökválasztásrólMagyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

A Köztársasági Elnök a törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztását 2015. március 07- 2015. április 30. közé eső időtartamra tűzte ki.


Dabas vonatkozásában a következő bíróságokra lehet jelölni:
  • Dabasi Járásbíróság
  • Budapest Környéki Törvényszék
  • Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
  • Budakörnyéki Járásbíróság
A Dabasi Járásbíróság ülnökeit Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság,a Budakörnyéki Járásbíróság ülnökeit a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése választja meg.

A Bjt. 214. § (5) bekezdése értelmében egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CUCTI. törvény (Bjt.) alapján az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek- kivéve pártok- jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött, de 70. életévét el nem érő magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök megbízatása 4 évre szól.

A bírósági ülnök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató (l.számú melléklet) a Dabasi Polgármesteri Hivatalban és Dabas Város honlapján (www.dabas.hu) megtekinthető.

A jelöléshez szükséges:

a). Bírósági ülnökké jelölés (2.számú melléklet)

b.) nyilatkozat a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról (3.számú melléklet) A nyilatkozat a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, elérhetőségét,valamint az aláírását tartalmazza.

c.) büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány. A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Ha a jelölt ezt az igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Pest Megye Önkormányzata részére a jelölő és az elfogadó nyilatkozatot és a hozzájuk csatolt erkölcsi bizonyítványt legkésőbb 2015. április 01-ig kell megküldeni a 1052 Budapest, Városház u.7. Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda címre.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére a jelöléseket legkésőbb 2015. április 20-ig a Polgármesteri Hivatal 107. sz irodájában vagy a 2370 Dabas, Szt. István tér 1/b. címre kell megküldeni.

Az ülnökválasztással kapcsolatban a következő telefonszámon lehet érdeklődni:
Dabasi Polgármesteri Hivatal 29/561-220


Dabas, 2015. február 23.

Kőszegi Zoltán
Polgármester


Letölthető nyomtatványok:
Hirdetmény anyaga: ide kattintva
A bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató (1.sz.melléklet): ide kattintva
Bírósági ülnökké jelölés (2.sz.melléklet): ide kattintva
Nyilatkozat a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról (3.sz.melléklet): ide kattintva