koszonto

Változik a szociális ellátás PDF Nyomtat Email

Változik a szociális ellátás 2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési
szolgáltatás, méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági
ápolási díj egy része hatályon kívül helyezésre kerül, megszűnik, más részük módosult elnevezéssel átkerül a Járási Hivatal feladatkörébe.

„Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

Annak eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek teljesülése esetén, milyen célokra, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.”

Önkormányzatunknak február 28-ig kellett megalkotnia helyi szociális rendeletét, mely március 1-től hatályos. Így a lakosságnak új kérelemnyomtatványon lesz lehetősége települési támogatást igényelni.

A korábban megállapított rendszeres ellátások, így a méltányos közgyógyellátás és a lakásfenntartási támogatás annak lejáratáig jár a jogosultaknak. Ezek lejártát, kifutását követően új feltételekkel, új elnevezéssel lehet támogatást igényelni. Minden rászoruló számíthat továbbra is az önkormányzat segítségére.

További információ a 29/561-218 telefonszámon kérhető.

Rigóné dr. Roicsik Renáta

jegyző