koszonto

Bábel családfa PDF Nyomtat Email
Javaslati atatlap: letöltés Bábel családfa
Jegyzőkönyv: letöltés
TÉB határozata: letöltés
Pest Megyei Értéktár Bizottság határozata:
Pest Megyei Értéktár nyilvántartása:                                                           
Javaslattevők: Feldman László
Felvétel ideje: 2016.06.07
Megyei értéktárba továbbítva:
Kategória: kulturális örökség
Megyei Értéktár döntése:Bábel családfa


2009-ben tartotta 130 fő részvételével a gyóni Bábel-család első nagy családi találkozóját, amelyet Bábel János és Kubik Katalin leszármazottainak szerveztek meg az egykori családi tanyán a lőtér területén. Az eseményre készült el hosszú kutatómunka eredményeként az a családfa, amelyben több, mint hatszáz egyenes ági leszármazott neve olvasható. A családfát Bábel Pál készítette, a családtagoknak könyv formájában is közreadta, amelyben nyolc nemzedék tagjai olvashatók.

Napjainkban a családi kollektív emlékezet egyre rövidebb történelmi időtávlatba enged visszatekintést, ritka, hogy a gyermekek dédszülőiket név szerint, vagy személyesen ismerjék, sőt a családi felejtés egyre nagyobb méreteket ölt. A társadalom legkisebb egységének számító életközösség ereje, összetartása, helyi és országos szinten is hozzájárul a társadalom kohéziójához. A közös gyökerek ismerete, a családi hagyományok ápolása, a családi anekdoták gyűjtése és a közös emlékezet továbbörökítése a helyi közösség jelentős értéke.Bábel családfaBábel családfa


Bábel családfa