koszonto

Hirdetmény PDF Nyomtat Email

HirdetményA Dabasi Polgármesteri Hivatal árajánlatot kér - a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati ASP rendszerben ellátandó feladatokhoz a mellékelt táblázatban felsorolt eszközök beszerzésére, szállítására, beüzemelésére.

Szempontok és feltételek az ajánlattételhez:

Ajánlatkérő:
Dabasi Város Önkormányzata képviseletében Kőszegi Zoltán polgármester
Ajánlatkérő székhelye:    2370 Dabas, Szent István tér 1/B.
Szolgáltatás kezdete:
megrendelés és szerződéskötés után azonnal, de legkorábban 2017. április 1.
Teljesítési határidő:
2017. augusztus 31.
Fizetés módja:
teljesítésigazolást és számlázást követően átutalással
Fizetési határidő:
számlakibocsátást követő 30 nap
Kompatibilitás:
az ajánlat az ajánlatkérés mellékletében felsorolt eszközök típusától eltérő eszközökre is vonatkozhat azzal a feltétellel, hogy az ajánlott eszközök az ajánlatkérésben felsorolt eszközökkel megegyező vagy azoknál nagyobb teljesítményűek, illetve magasabb szintű szolgáltatást nyújtanak
Vállalási ár:
a munkaállomások és a laptopok árának tartalmaznia kell az ajánlatkérés mellékletében felsorolt szoftverek árát, valamint a szállító telephelyén történő telepítési költségeit is
Ajánlattétel módja:
az ajánlatot a mellékelt táblázat kitöltésével kell benyújtani

Az árajánlat benyújtásának határideje: 2017. március 3.
Az árajánlat elbírálásának határideje: 2017. március 6.


További részletek az alábbi
letölthető ajánlatkérő
hirdetményben olvashatóak:
Letölthető melléklet:


1./ Az önkormányzati vagyonokról való rendelkezési jog szabályairól szóló 16/2013. (V.01.) rendelet módosítása.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

2./ Dabas Város Önkormányzatának 2015. évi pénzügyi beszámolója.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

3./ Dabas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2006(VI.21) számú rendeletének módosítása

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

4./Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

5./ Beszámoló a Rendőrség 2015. évi munkájáról.

Előadó: Révész Károly bizottság elnöke

6./ Babaház és Szivárvány Családi Napközik 2015. évi beszámolója.

Előadó: Sós Gábor bizottság elnöke

7./Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 2015. évi beszámolója.

Előadó: Sós Gábor bizottság elnöke

8./ Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatainak 2015. évi beszámolója.

Előadó: Sós Gábor bizottság elnöke

9./ 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi átfogó értékelés.

Előadó: Sós Gábor bizottság elnöke

10./Beszámoló a 2015. évi ellenőrzésekről.

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

11./ Dabas-Sári Óvoda alapító okiratának módosítása

Előadó: Révész Károly, a Bizottság elnöke

12./ Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány kérelme

Előadó: Sós Gábor bizottság elnöke

13./ A 2016. évi Közbeszerzési Terv módosítása.

Előadó: Kőszegi Zoltán polgármester

14./ Praxis jog átruházása.

Előadó: Révész Károly bizottság elnöke

15./ A Sportcsarnok tervezésével kapcsolatos előirányzat biztosítása

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

16./ Az FC Dabas utánpótlás Központ építéséhez hozzájárulás

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

17./ Ingatlanügyek

Előadó: Bennárik Ferenc bizottság elnöke

18./ Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel Díj adományozása.

Előadó: Révész Károly bizottság elnöke

Dabas, 2016. április 22.