koszonto

Az iroda munkatársai és elérhetőségeik PDF Nyomtat Email


Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.


Beosztás:
ügyintéző

Iroda:
Polgármesteri Hivatal I. emelet 106.
Telefon:
06/29/561-227

Feladatkörök:
 • működési engedélyek
 • testületi-ügyintézés
 • TÉB

Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Beosztás: előadó

Iroda:
Polgármesteri Hivatal I. emelet 110.
Telefon:
06/29/561-220

Feladatkörök:
 • Anyakönyvvezető
 • Lakcímnyilvántartás
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • Gyermekétkeztetés
 • Mezőgazdasági szoc. támogatás

 


Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.


Beosztás: Aljegyző

Iroda: Polgármesteri Hivatal I. emelet 105.
Telefon: 06/29/561-258

Feladatkörök:
 • birtokvédelem
 • állattartási ügyek
 • hagyaték
 • fakivágási engedély
 • társasház törvényességi felügyelet
 • közterület-használat
 • telepengedély
 • 3.5 t igazolás

Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.


Beosztás: főelőadó

Iroda: Polgármesteri Hivatal I. emelet 113.
Telefon: 06/29/561-218

Feladatkörök:
 • települési létfenntartási támogatás
 • köztemetés
 • települési lakhatási támogatás
 • települési gondozási támogatás
 • szociális tárgyú igazolások
 • települési gyógyszer támogatás
 • első lakáshoz jutók támogatása
 • szemétszállítási díj kedvezmények
 • mentességek
 • életkezdési támogatás

Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.


Beosztás: ügyintéző

Iroda: Polgármesteri Hivatal I. emelet 111/A.
Telefon: 06/29/561-249

Feladatkörök:
 • személyi ügyek
Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.
Beosztás: ügyintéző

Iroda: Polgármesteri Hivatal I. emelet 127
Telefon: 06/70/337-0830

Feladatkörök:
 • Egészségügyi referens,
 • Gr. Vay Péter Szolidaritási alap

Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.


Beosztás:
közterület-felügyelők

Iroda:
Polgármesteri Hivatal hátsó épület 004.
Telefon:
06/29/561-248

Feladatkörök:
 • szabálysértések megakadályozása, felderítése, szankcionálása
 • közterületek rendjének ellenőrzése, engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzése, engedélyben előírtak betartatása

Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.


Beosztás: ügyintéző

Iroda:
Polgármesteri Hivatal I. emelet 109.
Telefon:
06/29/561-223

Feladatkörök:
 • ügyiratok iktatása

Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.


Beosztás: ügyintéző

Iroda:
Polgármesteri Hivatal I. emelet 107.
Telefon:
06/29/561-260

Feladatkörök:

 • Önkormányzati referens,
 • kisebbségek
 • Együtt segítőszolgálat Társulás referense


Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.


Beosztás:
Informatika, irodaszer beszerzés

Iroda: Polgármesteri Hivatal II. emelet 228.
Telefon: 06/29/561-262


Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.


Beosztás:
Informatika

Iroda: Polgármesteri Hivatal II. emelet 228.
Telefon: 06/29/561-262


Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.


Beosztás: ügykezelő

Iroda:
Polgármesteri Hivatal I. emelet 109.
Telefon:
06/29/561-223

Feladatkörök:
 • ügyiratok iktatása
Máténé Petrányi Ágnes Beosztás: ügykezelő

Iroda:
Polgármesteri Hivatal I. emelet 104.
Telefon:
06/29/561-268

Feladatkörök:
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 
Megszűnő mentesség a hulladékszállításban PDF Nyomtat Email
2012. április 29-én Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete új rendeletet fogadott el a települési szilárd-hulladék kezeléséről. E rendelet újraszabályozta a helyi hulladékszállítás szabályait, mind a szolgáltató, mind az igénybe vevő kötelezettségeit stb.. Többek között a rendelet újraszabályozta a hulladékszállítási díj alóli mentesség és kedvezmények rendszerét is a következőképpen:
Bővebben...
 
Felhívások, tájékoztatók I. PDF Nyomtat Email
A rokkantsági nyugdíjrendszer változásai
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. január 1-jétől jelentősen módosultak a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai. Ez évtől rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék (RSZJ), bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka nem állapítható meg.
Bővebben...
 
Felhívások, tájékoztatók II. PDF Nyomtat Email
Lakásfenntartási támogatás
Tisztelt Dabasi Lakosság!

A lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 7. §-a, 2011. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezéseivel módosította. Az új szabályokat a lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt 2011. augusztus 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A lakásfenntartási támogatás rendszerszerű átalakítására az energiatámogatással (szociális alapú gázár- és távhőtámogatással) kapcsolatos kormányzati döntésekkel összhangban kerül sor. A törvény több ponton módosítja a lakásfenntartási támogatás jelenlegi rendszerét, a módosítás főbb elemeit az alábbiakban foglalom össze:
Bővebben...
 
Felhívások, tájékoztatók III. PDF Nyomtat Email
Üzletek éjszakai zárva tartása
Felhívom Tisztelt Üzemeltetők és Vendéglátósok figyelmét, hogy 2011. 05. 01.-én hatályba lépett Dabas Város Önkormányzata Képviselő- testületének 17/2011 (III. 2.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásáról. A Rendelet célja a lakosság nyugalmának, pihenéshez való jogának biztosítása, és az ifjúság és a közrend védelme.

E rendelet kimondja, hogy Dabas város közigazgatási területén működő vendéglátó üzletek:
 • a) Hétfőtől–csütörtökig 22.00–05.00 óra között
 • b) Pénteken 24.00–05.00 óra között
 • c) Szombaton 02.00–05.00 óra között
 • d) Vasárnap 22.00–05.00 óra között
nem tarthatnak nyitva.

A tilalom alól mentes nap a december 31.-e.
Bővebben...
 
Felhívások, tájékoztatók IV. PDF Nyomtat Email
Üzletszerűen végzett társasház-kezelői és üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység
Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet be kell jelenteni a jegyzőnek, aki nyilvántartást vezet a szolgáltatás nyújtókról. Hasonlóképpen nyilvántartásban regisztrálják a gazdálkodó szervezeteket, illetve az egyéni vállalkozókat, ezért a nyilvántartásba vételhez minden esetben mindkét nyomtatvány kitöltendő.

Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet 2009. november 11-től be kell jelenteni a jegyzőnek.

A jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén a jegyző nyilvántartásba veszi a szolgáltatási tevékenység végzőjét.
Bővebben...
 
Felhívások, tájékoztatók V. PDF Nyomtat Email
Új szabálysértési törvény:

2012. április 15-én hatályba lépett a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről. Az új törvény jelentősen megváltoztatta a korábbi gyakorlatot.

Dabas város jegyzőjének általános szabálysértési hatásköre megszűnt, így a fenti időponttól a Pest Megyei Kormányhivatal vette azt át. A rendőrség hatásköre változatlan marad. Szabálysértés észlelése esetén helyszíni bírság kiszabására jogosult a rendőrség mellett a közterület-felügyelő és a mezőőr is. A közterület-felügyelő széles jogkörben járhat el a közbiztonság és a közrend megóvása érdekében. Az alábbi tényállások esetében mezőőr is kiszabhat helyszíni bírságot:
Bővebben...
 
Felhívások, tájékoztatók VI. PDF Nyomtat Email
Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatban:

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet értelmében, akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és a kedvezménye 2016. augusztus 1-jén fennáll, ismételten Erzsébet utalványban részesül. Az 5800 Ft-os Erzsébet utalványt – a korábbi évekhez hasonlóan – a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján augusztus 25-től átvehetik személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Tájékoztatom továbbá arról is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve nagykorú jogosultnak új kérelmet kell benyújtania, melyet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet igényelni.

Kérem a tisztelt kedvezményben részesülő szülőket, hogy a korábbi megállapító határozat lejártának időpontját kísérjék figyelemmel, és a lejárat előtt legalább 1 hónappal korábban nyújtsák be a kérelmüket.

Kérdés esetén érdeklődhetnek a 06-29/561-268-as telefonszámon, vagy a Dabasi Polgármesteri Hivatal I. emelet 104-es hivatali helyiségében.
Bővebben...