koszonto

Bujdosó Géza PDF Nyomtat Email

DÍSZPOLGÁRUNK - 2017

Bujdosó GézaBujdosó Géza 1951-ben született Budapesten. 1976-ban végzett a BME Építészmérnöki Karán, majd 1980-82 között az Építész Mesteriskola posztgraduális képzésén vett részt. 1986-ban építész vezető tervezői minősítést kapott. 1976-tól tíz éven át az IPARTERV-ben dolgozott, majd 1987-ben megalapította a BOLTÍV Építészeti Kft.-t. 1995-től magas-és mélyépítési műszaki ellenőrként is dolgozik. Nős, két gyermek édesapja és öt unokája büszke nagypapája.

Elmondása szerint életművének jelentős része Dabashoz kötődik. A legjelentősebb munkái között tartja számon az első általa tervezett dabasi épületet a Gyóni Géza Általános Iskolát, amelyet éppen 30 éve nyitottak meg. Az intézmény 2005-2006-ban megvalósult bővítését és a jelenleg előkészítés alatt álló további tetőtér ráépítését is ő tervezte. Szintén az ő tervei alapján készültek el a Táncsics Mihály Gimnázium, a Kossuth Lajos Általános Iskola bővítései. Iskolái közül méreteivel és újszerű megoldásaival kiemelkedik a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium, amelynek a főépületét és a további bővítései is az ő tervei alapján készültek el. Emellett a sári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítményei és a Lurkó Óvoda tornaszobája is az ő nevéhez kötődik.
Bővebben...
 
Dr. Heneráry László PDF Nyomtat Email

DÍSZPOLGÁRUNK - 2016

Dr. Heneráry LászlóDr. Heneráry László 1942. április 2-án született Budapesten. Családja Bácskából származik, ahol ősei Mária Terézia idején települtek meg, felmenői között olasz, sváb és magyar családok neveit olvashatjuk. Édesapja 1945 előtt magas rangú tisztviselőként dolgozott, ezért az 1960-as sikeres érettségi vizsgáját követően  - bár családja orvosnak szánta – „osztályidegenként” nem sok esélye volt a sikeres felvételire, így a gyógyszerész karra jelentkezett, ahová maximális pontszámmal fel is vették.

Az egyetemi évek alatt ismerkedett meg feleségével, és a gyógyszerészi diplomájuk megszerzése után két évig a sümegi patikában dolgoztak, majd a Pest megyei főgyógyszerész hívására  1968-ban érkeztek Dabasra. 1974-től 1990-ig dolgozott gyógyszertárvezető-helyettesként. Télessy István halálát követően kinevezték a patika vezetőjévé. 1995-ben – a gyógyszertárak „privatizációja” során megkapta a személyi jogot az Arany Kígyó Gyógyszertár vezetésére és működtetésére,amelyet azóta is családi vállalkozásban üzemeltetnek, hiszen 1991-ben leányuk, Csilla és vejük, Kántor Attila is itt kezdték meg gyógyszerészi hivatásukat. Közben 1993-ban felesége vezetésével megalapították a dabas-gyóni Szent Ferenc Gyógyszertárat, melyet szintén családi vállalkozásban működtetnek.
Bővebben...
 
Dr. Farkas Annamária PDF Nyomtat Email

DÍSZPOLGÁRUNK - 2015

Dr. Farkas Annamária2015-ben a Jó cselekedetek Évében a Dabas Város Díszpolgára kitüntető címet a Képviselő-testület egy olyan személynek adományozta, aki immáron öt évtizede aktív résztvevője a város közéletének, orvosként, magánemberként odafigyelésével, empatikus személyiségével sokat tett hozzá a város életéhez. Ő nem más, mint Dr. Farkas Annamária, mindannyiunk Farkas doktor nénije.

Dr. Farkas Annamária 1934. november 20-án, Kisvárdán született,
a család egyetlen kései gyermekeként. Orvosi diplomáját 1960. szeptember 17-én kapta meg. Első munkahelye a Berettyóújfalui Kórház volt, ahol 1960-tól 1964-ig, a gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítése megszerzéséig dolgozott. 1965-től dolgozik és él Dabason, ahol a sok-sok év alatt szinte minden családot megismert, talán nincs is olyan család, amely ne kötődne hozzá, az igazi, nagybetűs ORVOSHOZ.

A szakorvosi rendelőintézet csecsemő és gyermekgyógyászaként vezette a gyermekgyógyászati osztályt és az egykori járás területén Mozgó Szakorvosi Szolgálat keretében tanácsadói munkát is végzett. Ekkor még a térség egyetlen gyermekorvosa volt, így nem csoda, hogy valamennyi településen nagyon nagy elismerésnek örvend. A gyógyítás, a gondozás és a tanácsadás mind belefért a nap 24 órájába. Szabadidejében kapcsolatot tartott a kórházakkal, a klinikával, kongresszusokon fejlesztette tudását. Környezetét szívesen tanította szakmai ismeretekre, nevelte a szakma szeretetére. Munkáját mindig lelkiismeretesen és pontosan látta el. Mosolyogva fogadta a beteg kisgyerekeket, türelemmel és nagy szeretettel bánt velük és a szülőkkel, nagyszülőkkel, sőt gyakran szabadidejében is ellenőrizte, figyelemmel kísérte a betegek gyógyulását.

Bővebben...
 
Tokai László (1952-2012) PDF Nyomtat Email

DÍSZPOLGÁRUNK - 2014

Tokai LászlóA díjátadáskor elhangzott méltatás az alábbiakban olvasható:

Tokai László 1952. július 7-én született Budapesten. Családja gyóni, örkényi gyökerű.
Édesapja cipésztanulóként került Gyónra, itt ismerkedett meg feleségével. Tokai László gyermekkorát Budapesten töltötte, itt végezte általános iskolai tanulmányait, majd középiskolai végzettséget is Budapesten szerzett, mint autószerelő. Ifjúkorában is hűséges maradt Dabashoz és Gyónhoz, a nyári szünidőben sokat volt nagynénjeinél. Ebben az időszakban alakult ki természet tisztelete, a növény és állatvilág szeretete.

Feleségével, Judittal is Gyónon ismerkedett meg, majd 1977-ben kötöttek házasságot Akasztón. Gyermekeik, László és Róbert már Dabasra születtek. Családi életüket mindig a kölcsönös megértés, tisztelet és szeretet jellemezte.
Tokai László mindig aktív közösségi életet élt. Családjával együtt a helyi közösség motorjaivá váltak. Tagja és lövészetvezetője volt a Dabasi Lövész Klubnak, a Lantos Mihály Sportegyesületnek, a Kossuth Vadász Társaságnak, alapító tagja volt a felsődabasi Kisdabasért Egyesületnek. Társadalmi aktivitását jól jellemzi, hogy két közalapítvány kuratóriumi elnöki megbízatását is elvállalta. A Reménysugár Dabas és Kistérsége Fogyatékosokat Támogató Közalapítvány és a Serpico Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi elnöke volt.
Bővebben...
 
Bragyova György (1923-2015) PDF Nyomtat Email

DÍSZPOLGÁRUNK - 2014

Bragyova GyörgyA díjátadáskor elhangzott méltatás az alábbiakban olvasható:

Bragyova György 90 évvel ezelőtt, Felsődabason született 1923 novemberében. Családja működtette az úgynevezett Tusák-Bragyova céget, amely szódaüzemből és szatócsboltból állt, de emellett gazdálkodással is foglalkoztak.


A korabeli Felsődabason a keresztény és zsidó családok kölcsönös szeretetben és tiszteletben éltek, a gyermekek élete alig különbözött, keresztény és zsidó származású gyerekek együtt jártak iskolába, baráti közösségeket alkottak. A községben mindenki képességei, tudása szerint hozzájárult a közösség életéhez, gyarapodásához. Így volt ez Gyuri bácsi családjával is. Mígnem a harmincas évek végére a gyanakvás és bűnbakkeresés, az egyre erősödő nemzetiszocialista, német nyomás megmételyezte a közösség életét.

A zsidóságot sújtó intézkedések, a munkaszolgálatos behívók, végül az 1944-es deportálások örökre szétszakították családját. A második világháborút követően hazatért Dabasra, majd egy éven keresztül várta hozzátartozóit, akik soha nem térhettek haza, majd úgy döntött, hogy új életet kezd az akkor formálódó Izraelben. Az újrakezdés ellenére lelke mélyén mindvégig hűséges maradt szülőföldjéhez, Felsődabashoz. Az elmúlt években újra felelevenedett a kapcsolata Dabassal, számos családdal heti szinten beszél. 90 éves kora ellenére ma is friss, jó szellemi állapotban van. Bragyova György gondolkodásmódját minden megpróbáltatás ellenére optimizmus jellemzi, csupa szív, életvidám. Vallja, hogy a „boldogsághoz elengedhetetlen, hogy gyűlölet helyett szeressék egymást az emberek, mert az élet rövid, és mi itt csak vendégek vagyunk, mindenki elmegy egyszer, az a fontos, hogy szeressük egymást.”
Bővebben...
 
Zelenák András PDF Nyomtat Email

DÍSZPOLGÁRUNK - 2013

Zelenák AndrásZelenák András, Bandi bácsi 1938-ban született Gyónon, tősgyökeres gyóni családban. Felesége, Zelenák Andrásné Mráz Erzsébet nyugalmazott óvónő, két fiúgyermekük és négy unokájuk van. Bandi bácsi családcentrikussága, szép, kiegyensúlyozott családi élete mindig is példaértékű volt, de szűkebb és tágabb közösségekért való munkálkodása is követendő példa minden generáció számára.

Zelenák András eredeti hivatása jármű-közlekedési üzemmérnök, de az építészeti kar hallgatója is volt, így több házat is tervezett. Dabason is számos családi ház az ő tervei alapján épült. Kezdetben a vasúti műszaki járműjavítónál dolgozott, majd 1973-tól a dabasi szakképzésben helyezkedett el szaktanárként, azért, hogy taníthasson, a 70-es években elvégezte a mérnök-tanári szakot is.

Ebben az időszakban az autószerelő osztályokban oktatott. 79-ben megszüntették a dabasi szakképzést, de ő ezt nem várta meg. Dolgozott az alsónémedi kavicsbánya vállalatnál, a PEFÉM-nél, sőt Kecskeméten is.

Mindig elkötelezett híve maradt a szakképzésnek, így 1991-ben, a dabasi szakképzés újraindításakor ismét a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolában kezdett tanítani és máig is az a munkahelye. A világban képzésben is részt vett, ennek következtében a közlekedési szakmunkacsoportokat oktatja úgy, mint áruszállítás, fuvarozás, logisztika.
Bővebben...
 
Murányi László PDF Nyomtat Email

DÍSZPOLGÁRUNK - 2012

Murányi LászlóMurányi László a gyóni evangélikus parókián született l937. augusztus 29-én, édesapja lelkészi feladatokat látott el a helyi egyházközösségben. Mindig büszkén vállalta gyóni-dabasi kötődését, és soha nem mulasztotta el hírül vinni országszerte mindazokat a pozitív értékeket, amelyeket ez a város képviselt és képvisel a jelenben is. Ismert televíziós személyiségként országos hírnévre tett szert, előadóművészként Gyóni Géza verseivel járta Magyarországot és az elszakított területeket, hogy a helyi származású költő munkásságát minden magyarhoz eljuttassa. Íróként, publicistaként mindig a társadalmi igazságot kereste, keresztyén-polgári, nemzeti értékrendjét mindig, minden hatalommal szemben vállalta.

A Chinoin Gyógyszergyárban 1955-től segédmunkásként, majd laboránsként dolgozott. Egy a Magyar Rádió által meghirdetett meghallgatás után került a rádióba bemondónak, majd a Magyar Televízióba, ahol ügyelőként, rendezőasszisztensként dolgozott több száz kisebb-nagyobb műsor készítésénél. 1964-ben szerepet kapott Szabó István, Álmodozások kora című első játékfilmjében.

Stúdiós műsorvezetője volt két olimpiának (1968 Mexico, 1972 München). l969-től a TV Híradó szerkesztője, majd műsorvezetője. Az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán 1975-ben szerzett felsőfokú képesítést.
Bővebben...
 
Dr. Bodó Ágnes PDF Nyomtat Email

DÍSZPOLGÁRUNK - 2011

Dr. Bodó ÁgnesDr. Bodó Ágnes Pusztavacson született, ahol édesapja körorvosként dolgozott. Pusztavacson a háromgyermekes családban szép és tartalmas gyermekkora volt. Éleslátása, kiemelkedő tehetsége lehetővé tette, hogy édesapja pályáját, az orvoslást tűzze ki életcéljául. A boldog gyermekkort édesapja korai halála törte meg.

1954-ben Budapesten a Veres Pálné Leánygimnáziumban érettségizett. Diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen „Summa cum laude” minősítéssel, 1960 október 1-jén szerezte meg. Szakorvosi képesítést társadalom orvostanból és orvosi laboratóriumi diagnosztikából szintén jeles minősítéssel szerzett. Szakmai gyakorlatait Kecskeméten a megyei KÖJÁL-nál és a Budapesti Szent Rókus Kórházban töltötte el.

1957. augusztus 18-án kötött házasságot férjével, dr. Palotai Sándorral, városunk feledhetetlen háziorvosával. Tőle 2009. augusztus 13-án bekövetkezett halála választotta el. Házasságukból egy leányuk született. Dr. Palotai Márta, aki a jogi pályát választotta. A több generáción keresztül ívelő orvosi pályát remélhetően unokája, Márk fogja folytatni.

1968-tól a Dabasi Szakorvosi Rendelőintézet Laboratóriumának vezetője, és 1977. július 01-től az intézet vezetőjeként dolgozott. Igazgató főorvosi munkájával kezdődött az intézet fejlesztése. Irányítása alatt 1981-ben megépült a 17 munkahelyes új, korszerű szakorvosi rendelőintézet, megfelelő osztályokkal és felszereltséggel. Fáradhatatlanul törekedett kiváló szakorvosok, munkatársak felkeresésére, alkalmazására és a magas színvonalú gyógyító munka végzéséhez szükséges korszerű orvosi gépek beszerzésére.
Bővebben...
 
Id. Bábel Balázs (1920-2015) PDF Nyomtat Email

DÍSZPOLGÁRUNK - 2010

Id. Bábel BalázsA díjátadáskor elhangzott méltatás az alábbiakban olvasható:

Id. Bábel Balázs 1920. március 22-én született 14. gyerekként
. A 10. fiú közül ő a legfiatalabb.
A Bábel család tanyán élt, Gyóntól 3-4 km-re. Onnan járt be Balázs bácsi az iskolába. Ő mindössze 6 osztályt végzett, de a mai megfogalmazással: az életen át tartó tanulást önszorgalomból választotta. Sokat olvasott. Jól ismeri a magyar történelmet, az irodalmat. A politika még most is érdeklődésének tárgya. Fiatalkorában, a családi gazdaságban dolgozott, hiszen volt, amikor mind a 9 bátyja a fronton volt. Persze a helyi társadalmi életből is kivette részét: az akkori KALOT tagjaként több színdarabban játszott, a Barankovics-párt aktív tagja volt, a helyi egyházközség templomgondnokaként tevékenykedett.

29 évesen nősült. Felesége Karlik Julianna, aki szintén összetartó családból való. Egy fiuk, Balázs, és egy lányuk, Márta született. A gyereknevelésben következetes volt, a hitre nevelést olyannyira tartotta fontosnak, hogy hittanbeíratáskor bátran vállalta a vitát. Akkoriban a munkahelyi előremenetel akadálya volt, ha valaki gyakorolta a vallását. Majd fél évszázadon át volt a gyóni római katolikus templom gondnoka. Elmondhatja a zsoltárossal nyugodt szívvel: „szeretem Uram, házad ékességét”. Évtizedeken át a passióban Jézus szerepét énekelte. Temetéseken kántorizált.
Bővebben...
 
Kiss István PDF Nyomtat Email

DÍSZPOLGÁRUNK - 2009

Kiss István2009-ben egy olyan személy vehette át a Dabas Város Díszpolgára címet, aki generációkon keresztül a dabasi ifjúság alakítását, formálását, tudásának gazdagítását tűzte ki céljául, és ezáltal a felnövekvő, felnőtté váló dabasiak gondolkodását, szülővárosukhoz való viszonyát, hazájukhoz való kötödését is nagyban befolyásolta. Ő Kiss István tanár úr, a Táncsics Mihály Gimnázium történelemtanára.

Kiss István tanár úr szinte az iskola megalapításától tagja a Táncsics Mihály Gimnázium tantestületének: 1970 óta oktatja, neveli a dabasi gimnazistákat a történelem szeretetére. A tárgyi ismeretek elsajátítását éppúgy fontosnak tartja, mint a gondolkodásra, a tudásból építkező egyéni véleményalkotásra való képesség kialakítását. Helyi, megyei és országos versenyeken való rendszeres részvételével, a történettudomány oktatásában elért eredményeivel a szakma egyik ismert és elismert személyisége. 1993-tól dolgozik Pest Megyei szaktanácsadóként többek között annak a tanár-csapatnak a vezetője, amelyik az egységes OKTV-re való felkészítés érdekében munkálkodik. 1993-tól szervezője a Pest megyei történelemversenynek, melynek döntőjét Dabason rendezik meg két kategóriában minden évben.
Bővebben...
 
Dr. Lelik Ferenc (1924-2015) PDF Nyomtat Email
DÍSZPOLGÁRUNK - 2008

Dr. Lelik FerencA díjátadáskor elhangzott méltatás az alábbiakban olvasható:

1924. május 20-án született Arad megyében, Ópécskán. Iskoláit Gyulafehérváron, Aradon és Nagyváradon végezte. Orvosi tanulmányait Kolozsváron, a Ferenc József Tudományegyetemen, Marosvásárhelyen, az orvosi egyetemen és Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol 1949-ben doktorrá avatták.

1949-ben Gyöngyösön kezdte orvosi pályáját. 1950-ben Budapesten a László és István Kórház felnőtt és gyermeksebészetén dolgozott.

A baleseti sebészet és az ortopédia érdekelte, 1952-ben sebészeti szakvizsgát tett. Csontsebészeti érdeklődése miatt 1954-ben a Fodor József Csont-Izületi TBC Intézetbe került.

Bővebben...
 
Erdélyi Lajosné PDF Nyomtat Email

DÍSZPOLGÁRUNK - 2007

Erdélyi Lajosné1928. május 23-án született  Törökszentmiklóson. Dabason alapított családot, és az  évtizedek folyamán fontos és aktív tagjává vált a város közösségének. Gyermekkora óta csökkentlátó, de sohasem veszítette el a hitét, mindig fontosnak tartotta, hogy sorstársaiért dolgozzon, visszaadja számukra a reményt.

Marika néni 1972-ben került városunkba. Előbb tagja lett a Vakok és Gyengénlátók  Szövetségének, majd maga is klubot alapított sorstársai számára. Több mint egy évtizeden keresztül volt a Vakok és Gyengénlátók Dabasi Egyesülete, az Együtt Könnyebb Klub elnöke. Tevékenységét a szövetség Louis Braille – emlékérem ezüst fokozatával díjazta.

Rendkívüli szociális érzékenységéhez nem mindennapos kreativitás társul. Művészi szinten műveli a tojáshímzést, amit városi rendezvények kézműves foglalkozásain gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt oktatott. 1993-ban Rómában leste el a technika lényegét egy apácától. Hímes tojásai számos rangos kiállításon is szerepeltek. Jelen voltak az 1998 Kézműves Remekei című tárlaton, 1999-ben a Tér – Forma – Stílus című kiállításon és 2003-ban a Kongresszusi Központban megrendezett Művészetterápia Világkongresszuson. A Zengővárkonyi Tojásmúzeum is őrzi Erdélyi Lajosné néhány munkáját.

 
Mitták Ferenc PDF Nyomtat Email
DÍSZPOLGÁRUNK - 2006

Mitták FerencDabas-Gyónon született és gyermekkorát is ott töltötte. Történelmi időkben -1956 őszén - kezdte el az általános iskolát és végig Gyónon tanult, járt a református, a zárdai, az evangélikus, a katolikus és a Zlinszky-iskolába. Az általános iskolát 1964-ben fejezte be, mindvégig kitűnő bizonyítvánnyal, majd az akkor induló Dabasi Gimnáziumba jelentkezett. A Sztavinovszky házaspár ösztönzésére 1968-ban a Szegedi József Attila Tudományegyetemen lett történelem-latin szakos hallgató. Az érdeklődése a régészet felé vitte, s 1973-ban történész-régész diplomát szerzett.

Bővebben...
 
Czagányi László PDF Nyomtat Email

DÍSZPOLGÁRUNK - 2005

Czagányi LászlóCzagányi László Dabason született, majd itt töltötte iskolás éveit. Az itt elsajátított alapismeretek és gondolkodás is hozzájárult ahhoz, hogy a két nagy lehetőség közül - egyrészt a jogi pálya, másrészt a pedagógus pálya, ezen belül is a történelemtudomány - végül az utóbbi javára esett a választás.

Czagányi László helytörténészként mindig nagy érdeklődéssel fordult szülővárosa történelmi, kultúrtörténeti értékei felé. Megírta a Dabas környékén lévő települések monográfiáját, és magához, Dabashoz kötődő munkái is vannak. Ilyen például a Halász család története.

Bővebben...
 
Fojta Istvánné posztumusz (1953-2003) PDF Nyomtat Email
DÍSZPOLGÁRUNK - 2004

Fojta Istvánné1953-ban, a sáriak nagy napján, a templomszentelés (búcsú) ünnepén született. 1994-ben Dabas város 2. számú választókörzetében indult az önkormányzati választásokon a DAFI színeiben, és 379 szavazattal bejutott a képviselő-testületbe. 1994-98 közötti ciklusban választókörzetének egyéni képviselőjelöltjeként és a pénzügyi bizottság elnökeként végezte képviselői munkáját. A DAFI-s többségű önkormányzat ebben a négy évben egymilliárd Ft-tal gyarapította a várost. Az 1998. évi voksoláskor az emberek óriási fölénnyel újra képviselőnek választották. A választások után a pénzügyek mellé a gazdasági ügyeket is egy hatáskörbe vonta a képviselő-testület. A feladat kétségtelenül megnőtt. Az összevont bizottság élére Piroskát választották meg. A 2002-es választásokon a szavazói ismét kitüntették bizalmukkal Piroskát. Hasonlóan a korábbiakhoz, annyi szavazatot kapott, mint összes (7) ellenfele együttvéve - nyert és újra a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vezetésével bízta meg a képviselő-testület.

Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL