koszonto

Rendeletek
Dabas Város Önkormányzatának 2017. április 1-jén hatályban lévő rendeletei:

KategóriákFájlok

folder icon 2 Szervezeti és Működési Szabályzat
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról,
illetve a rendelethez tartozó mellékletek.
folder icon 2 2017 év költségvetési rendelete
2017 év költségvetési rendelete és a hozzá tartozó módosító rendeletek, mellékletek gyűjteménye
folder icon 2 2016 év költségvetési rendelete
2016 év költségvetési rendelete és a hozzá tartozó módosító rendeletek, mellékletek gyűjteménye
folder icon 3 2015 év költségvetési rendelete
2015 év költségvetési rendelete és a hozzá tartozó módosító rendeletek, mellékletek gyűjteménye
folder icon 34 Archív:/ előző évek költségvetési rendeletei
Megelőző évek költségvetési rendeleteinek archív gyűjteménye
folder icon 0 Kihirdetett rendeletek
Kihirdetett, de hatályba még nem lépett rendeletek, módosítások.

DokumentumokDátum

Rendezés : név | dátum | találat [ növekvő ]
file icon 11/2017.(IV.10.) számú rendelet 2017-04-10 találat: 5
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről.
Utolsó módosítás: --------------------
file icon 7/ 2017 (II.21.) számú rendelet 2017-03-16 találat: 28
Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat térítési díjáról.
Utolsó módosítás: --------------------
Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a Városi Konyhánál alkalmazható
nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapítására.
Utolsó módosítás: --------------------
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.
Utolsó módosítás: --------------------
Mellékletek a 11/2016(V.3) számú rendelethez.
Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról.
Melléklet módosítva: 2017.02.14
Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról.
Utolsó módosítás: --------------------
Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól.
Utolsó módosítás: --------------------
Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat választásáról.
Utolsó módosítás: 6/2017 (II.14.)
Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről.
Utolsó módosítás: 2017.04_mellékletek
Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
A 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról.
Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
a településképi véleményezési eljárásról.
Utolsó módosítás: --------------------

Dabas Város Önkormányzata  Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról.
Utolsó módosítás: --------------------
file icon 3/2015.(I.30.) számú rendeletfontos! 2015-02-03 találat: 488
Dabas Város Önkormányzata  Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok  és a családi események szolgáltatási díjairól .

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról.

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati
rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.
Utolsó módosítás: --------------------
file icon 9/2014.(V.8.) számú rendeletfontos! 2014-05-12 találat: 448
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról.
Utolsó módosítás: 24/2015. (VIII.7.)
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyermekjóléti alapellátásokról.
Utolsó módosítás: --------------
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete
A közterület-használat rendjéről.
Utolsó módosítás: 28/2015. (XI.05.)

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről.
Utolsó módosítás: 2016.
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól.
Utolsó módosítás: 15/2016. (V.30.)
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.
Utolsó módosítás: 23/2014. (IX.28.)
Melléklet módosítás: 11/2016 (V.3)
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról.
Utolsó módosítás: --------------------
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról.
Utolsó módosítás: 27/2016.(XII:12.)
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete az építményadóról.
Utolsó módosítás: 25/2016. (XII.12.)
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról.
Utolsó módosítás: 11/2014. (VI.23.)
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.
Utolsó módosítás: 9/2017.(III.31.)
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete az állatok tartásáról.
Utolsó módosítás: --------------------
Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról
Utolsó módosítás:
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről.
Utolsó módosítás: --------------------
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
rendelete a települési hulladék kezeléséről.
Utolsó módosítás: 2016/17 (VI.30)
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről és a köztisztaságról.
Utolsó módosítás: -------------------------

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete
a temetők és a temetkezés rendjéről.
Utolsó módosítás: 24/2016. (XII.12.)
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról.
Utolsó módosítás: 9/2016. (II.29.)
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete
A mezőőri szolgálat működéséről.
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete
A gumikerekes kisvonat működéséről és térítési díjairól.
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete
Dabas Város Díszpolgára Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról
és adományozásuk rendjéről.
Utolsó módosítás: 2016.10.27
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati
rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásáról.
Utolsó módosítás: 33/2012.(V.31.)
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK önkormányzati rendelete
a közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő egyes díjakról és fizetési kötelezettségekről.
Utolsó módosítás: 70/2012.(XII.14.)
Dabas Város Önkormányzati Rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről.
Utolsó módosítás: 22/2016. (XII.12.)
Melléklet módosítva: 2017.03.31.
Dabas Város Önkormányzati Rendelete a Gróf Vay Péter Szolidaritási Alapról.
Utolsó módosítás: -------------    
Dabas Város Önkormányzati Rendelete a városfejlesztési és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatokról.
Utolsó módosítás: -------------    
Dabas Város Önkormányzati Rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet
tartalmának meghatározásáról.
Utolsó módosítás: --------------
Dabas Város Önkormányzati Rendelete A térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól
Utolsó módosítás: 46/2008. (X.30.) 
Dabas Város Önkormányzati Rendelete az iparosított technológiával épült
lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének és felújításának - állami támogatásához kapcsolódó - önkormányzati támogatásról.
Utolsó módosítás: --------------

Dabas Önkormányzata Képviselő testületének rendelete a Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)
Utolsó módosítás: 14/2016. (V.30)
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK rendelete az elektronikus ügyintézésről és a hatósági szerződésről
Utolsó módosítás: 52/2005. (XII.19.)  
Dabas Város Önkormányzati Rendelete a játéktermek létesítésének és működésének
egyes feltételeiről.
Utolsó módosítás: -----------------
Dabas Város Önkormányzati Rendelete ültetési, telepítési távolság szabályairól
Utolsó módosítás: 33/2012.(V.31.)
Dabas Város Önkormányzati Rendelete a sportról.
Utolsó módosítás: --------------
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL