koszonto

A közfeladatot ellátó szerv 2007. évi támogatásai
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű,
működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére,
a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási
helyére vonatkozó adatok.